Wat kunt u doen?

Wat is er nodig?

Het weeshuis bestaat ongeveer 20 jaar. Geld om onderhoud aan de panden te plegen was er nooit, het inkomen van Don en Linda was soms zelfs niet toereikend om voor de kinderen eten en kleding te kopen! Pas sinds de oprichting van Jabuleni  zijn er financiële middelen beschikbaar gekomen voor onderhoud, renovatie en energiebesparende voorzieningen. Door fondsenwerving maar ook door het contact met lokale bedrijven in de omgeving van Eston via Nederlandse en Belgische vrijwilligers is er een positieve beweging ontstaan. Voor de resultaten tot nu toe verwijzen wij u graag naar de pagina “Afgeronde projecten”. 
Alle hulp is welkom, alle beetjes tellen!! Wi j financieren op projectbasis, in samenspraak met His Little Lambs worden doelen gesteld zoals bijvoorbeeld het bouwen van een jongenshuis en het aanpassen van sanitaire ruimtes. Wij monitoren de kosten hierin. 
Vanzelfsprekend zijn er na 20 jaar veel verbeteringen nodig. Er zijn prioriteiten gesteld om de meest dringende zaken aan te laten pakken. 

Zelfredzaamheid is de hoogste prioriteit

Wij vinden het belangrijk prioriteiten te stellen en eerst de hoognodige zaken aan te pakken. Onze prioriteit ligt bij het zelfredzaam maken van het weeshuis. Wij willen naar een situatie toe waar onze hulp uiteindelijk niet meer noodzakelijk is.  
De grootste kostenpost is energie, met name water en elektriciteit. Wij willen op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier hierop bezuinigen. Hiervoor heeft het weeshuis een eigen watervoorziening nodig: door het opvangen en zuiveren van regenwater kan er €550 per maand bespaard worden. Daarnaast willen we kosten beparen door zonnepanelen te plaatsen voor het opwekken van elektriciteit. Ondanks het feit dat daar de hele dag de zon schijnt, staat deze alternatieve vorm van energieopwekking in Zuid Afrika nog in de kinderschoenen. 

Focus op de toekomst van de kinderen

Nu het weeshuis bouwtechnisch dankzij stichting Jabuleni sterk verbeterd is, leggen wij onze focus op de toekomst van de kinderen. Sinds kort is er een peuterleidster op de daycare aangenomen om de kinderen goed voor te bereiden op de basisschool. Daarnaast werken de huismoeders dagelijks erg hard om de kinderen de juiste zorg te bieden. Op deze manier wordt er samen gewerkt aan een onmisbare basis waarop de kinderen hun toekomst verder kunnen bouwen. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat deze zorg gegeven kan worden. Om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen willen wij een structurele bijdrage leveren aan het salaris van deze medewerkers. 
In Zuid-Afrika is het basisonderwijs gratis, maar de vervolgopleidingen moeten kinderen zelf betalen. Veel van onze weeskinderen komen nu op een leeftijd waarop zij een vervolgopleiding willen gaan volgen. Omdat het weeshuis al moeite heeft met de maandelijkse lasten, is er geen geld om deze opleidingen te betalen. Hiermee willen wij graag helpen door een studiefonds op te richten. Zo helpen wij de kinderen hun dromen waar te maken.

Hoe kunt u helpen?

De stichting Jabuleni is opgericht ter ondersteuning van het weeshuis “His Little Lambs”. Het bestuur van de stichting ontvangt geen enkele vergoeding, alle kosten van de stichting worden door het bestuur zelf gedragen.  Stichting Jabuleni  is een door de Belasting dienst erkend Goed Doel en heeft de ANBI status gekregen. Uw gift is daarmee aftrekbaar. 

Wilt u ons graag helpen om een steentje bij te dragen aan een betere toekomst voor de kinderen van ‘His Little Lambs’? Dat waarderen wij enorm! 
Financiële giften kunt u overmaken naar IBAN nummer NL74RBRB0898555000 ten name van stichting Jabuleni. Wilt u geld doneren ten behoeve van een specifiek project? Geeft u dit alstublieft aan in de omschrijving of neem contact met ons op via het e-mailadres jabuleni@outlook.com 
Alvast hartelijk dank voor uw aandacht. Uw eventuele bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 
Baie Dankie!