Over ons

De stichting Jabuleni is opgericht om een weeshuis te ondersteunen in Eston, Zuid-Afrika. Margot Panhuizen, de initiatiefneemster van deze stichting heeft in 2012 gedurende 3 maanden als vrijwilligster bij dit weeshuis (genaamd His Little Lambs) gewerkt. In 2013 is zij daar voor 8 maanden opnieuw als vrijwilligster actief geweest.

Het begin

‘His Little Lambs” is een erkende non-profit organisatie, gevestigd op een boerderij. Ongeveer 20 jaar geleden hadden Don en Linda Mckenzie, de eigenaren van deze boerderij, een houthakkersbedrijf waar ze 40 Afrikaanse medewerkers uit de directe omgeving in dienst hadden. Deze medewerkers woonden met hun gezinnen in huisjes op de boerderij. Een groot aantal van de medewerkers en hun vrouwen overleed aan HIV/Aids en hun kinderen bleven alleen achter. Zij konden nergens heen. De Mckenzie’s namen deze kinderen in hun huis op en verbouwden enkele van de panden als slaap- en verblijfplaatsen voor deze kinderen. Vaak waren dat meerdere kinderen uit een gezin. Gedurende de jaren zijn daarnaast een aantal kinderen bij hen achtergelaten door ouders die niet meer voor hen konden of wilden zorgen en andere kinderen hebben “gewoon” hun weg naar dit opvanghuis gevonden. Voor Don en Linda was het vanzelfsprekend geen enkel kind te weigeren. 20 jaar geleden namen zij 4 kinderen in hun huis op, nu zijn er dat zo’n 45! Hoewel niet allemaal biologisch bepaald, is het toch een grote familie.

Kinderen met een toekomst

De missie van Don en Linda is om weerbare en zelfstandige kinderen groot te brengen die de nieuwe, dienende leiders van duurzame en gezonde leefgemeenschappen worden. De kinderen zijn niet alleen maar weeskinderen! Hier wonen toekomstige doktoren, toekomstige leraren en toekomstige advocaten. Ze hebben allemaal hun dromen. Wij zijn blij ons steentje te kunnen bijdragen hun dromen te helpen uitkomen. De kinderen worden liefdevol en met goede voeding, goed onderwijs en medische zorg naar hun volwassenheid begeleid.
Naast de kinderen willen zij ook de buurtbewoners een betere toekomst bieden door ook hen onderwijs en medische zorg te geven.

Ieder dubbeltje telt

Sinds de opvang van de eerste kinderen is His Little Lambs een weeshuis. De kosten om het tehuis te runnen bedragen ongeveer € 3500 per maand. Dat is voor de kosten van voeding en kleding van de kinderen,  alle kosten verbonden aan het onderwijs, energielasten en het salaris van de “huismoeders” die de dagelijkse zorg voor de kinderen hebben. Het inkomen uit loondienstverband van Don en Linda is amper genoeg om die kosten te dragen. De primaire behoeftes van de kinderen worden hiermee voorzien. Geld voor aanpassingen van de leefruimtes, vervangen van meubilair en vervoersmiddelen is er niet en (voldoende) kleding is geen vanzelfsprekendheid. Het weeshuis ontvangt geen overheidsbijdrage omdat er geen geboortebewijzen van de kinderen zijn dan wel omdat de kinderen niet altijd volle wees zijn. Daarom blijft het noodzakelijk om via de stichting Jabuleni hulp te zoeken en, alle hulp is welkom! 

Hoe wij helpen

Stichting Jabuleni ondersteunt ‘His Little Lambs” door middel van het financieren op projectbasis. Er dient een projectplan ingediend te worden voorzien van een omschrijving van het beoogde doel en een gespecificeerde begroting met offertes. Na goedkeuring door het bestuur kan pas met het project begonnen worden. Achteraf dienen nota’s en foto’s overlegd te worden. Er wordt dus niet “zo maar” geld overgemaakt. Er  is regelmatig contact met “toezichthouders” ter plaatse die ons van informatie kunnen voorzien. 100% van de schenkingen komen daadwerkelijk  bij het weeshuis terecht en lokale vaklieden worden ingezet om de werkzaamheden te verrichten.